Английски език за деца

ДНИ ВРЕМЕ НАЧАЛО ПРЕПОДАВАТЕЛ ОБЕМ ЦЕНА

1 клас

Понеделник и Сряда 16:15-17:45 10.10.2016   120 уч.ч. 480 лв

2 клас и 3 клас

Понеделник и Сряда 16:15-17:45 10.10.2016   120 уч.ч. 480 лв
Вторник и Четвъртък 10:45-12:15 11.10.2016   120 уч.ч. 480 лв

3 клас и 4 клас

Понеделник и Сряда 10:45-12:15 10.10.2016   120 уч.ч. 480 лв
Вторник и Четвъртък 16:15-17:45 11.10.2016   120 уч.ч. 480 лв

4 клас и 5 клас

Събота 13:15 - 15:40 08.10.2016   100 уч.ч. 480 лв.
Вторник и Четвъртък 14:00-15:30 11.10.2016   120 уч.ч. 480 лв
Вторник и Четвъртък 10:30-12:00 11.10.2016   120 уч.ч. 480 лв

6. клас

Понеделник и Сряда 11:30-12:30 10.10.2016   120 уч.ч. 480 лв